Art Team to firma zajmująca się dystrybucją i promocją tytułów prasowych na terenie Warszawy. Dostarczamy prasę do najlepszych hoteli, uczelni wyższych oraz agencji reklamowych. Sieć promocyjna Art Team to ponad 100 placówek, do których nasi przeszkoleni pracownicy od poniedziałku do soboty docierają z prasą dzienną oraz kolorową. Egzemplarze eksponowane są w specjalnie przygotowanych ekspozytorach w zależności od charakteru placówki i możliwości ekspozycji.

W przypadku hoteli warszawskich prasę wykładamy w lobby, dzięki czemu Klient ma bezpośredni kontakt z gazetami dostępnymi w danym miejscu.

Dystrybucja i promocja w Domach Mediowych ma na celu dotarcie do press plannerów, którzy powinni otrzymywać tytuły prasowe.

Kolportaż gazet poprzez Art Team na uczelniach warszawskich charakteryzuje się wypromowaniem prasy wśród studentów. Tutaj egzemplarze eksponujemy w bibliotekach i czytelniach. Niejednokrotnie młody odbiorca, do którego kierujemy akcję może w tym momencie zapoznać się z wybranym tytułem, którego nie znał bądź też kupował sporadycznie. 

Wszystkie nasze promocje mają na celu dotarcie do określonej grupy osób w zależności od potrzeb Klienta, a Państwa zadowolenie będzie dla nas największą satysfakcją.

Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, które wspólnie z Państwem będziemy realizować.

Oferujemy najniższe ceny oraz stałą współpracę.